Kurumsal

Hakkımızda

Firmamız Mayıs 2006 tarihinde Ankara merkezli olarak , ilk etapta yurt dışı projelerde hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

2011 Yılı sonlarında ise iç piyasaya yönelik hizmet verme kararı almıştır.

1993 den günümüze iç ve dış piyasada , büyük deneyim ve bilgi birikimine sahip olan yönetici kadromuz, çok kısa sürede yaptığı açılım ve yeniliklere , sahip olduğu donanım , ekipman ve teknik kadrosunu da katarak sektördeki önemli ve prestijli projelerde çözüm ortağı olmuştur.

Ekart Enerji, şu an uygulama konusunda iddiasını ispatlayarak geleceğe güvenle bakmaktadır. Elektrik İç Tesisatı , OG Enerji Tesisi Kurulumları ve Enerji Nakil Hattı projeleri konusunda sektörün önde gelen firmalarından olup , ilk günkü istek ve azmi ile çalışmaya ve yarışmaya devam etmektedir.

Yıllardan beri sözleşmesi yapılan işlerin, tamamının süresinden önce bitirilmesi ve işverenden teşekkür alma prensibini yitirmeden , çalışmalara devam etmektedir.

Temel Politikamız

Ekart Enerji olarak temel amacımız; her bir çalışanımızın en değerli çalışanımız olduğu ve entellektüel sermayemizi oluşturduğunun bilinci ile, bu değeri daha da yükseltecek uygulamalar geliştirmek, çalışanlarımız arasında ayrım gözetmeksizin kendilerini geliştirebilecekleri, enerji ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, yeteneklerini sergilemeye uygun bir iş ortamı yaratmaktır.

Ekip ruhunu korumak ve geliştirmek, birbirini tamamlayan, destekleyen bir takım yaratmak, gelecek başarılar için yaşamsal önem taşımaktadır. Bu nedenle, iyi eğitimli, konusunda uzman, genç ve dinamik insan kaynağımızın sürekli gelişimine ve eğitimine öncelik veriyor, bu konunun kurumsal geleceğimizde çok önemli bir rol oynayacağını ve rekabetteki yerimizi belirleyen unsurların başında geleceğini biliyoruz.
Çalışanlarımız, büyük önem taşıyan müşteri memnuniyetinin de temelini oluşturmaktadır. Müşteri memnuniyeti ekseninde kalite, analitik yaklaşım, insana saygı, özverili çalışma, bilgilendirme, güven, tarafsızlık ve paylaşım ana değerlerimiz olarak ön plana çıkmaktadır.
EKART ENERJİ tüm çalışanlarına kendilerini en üst düzeyde geliştirecekleri, şeffaflık ve dinamizmi hissedecekleri, bilgilere süratle ulaşabilecekleri receptfritt-potensmedel, çağdaş bir çalışma ortamı sunmaktadır.
Her bir çalışanımız, EKART ENERJİ ‘nin saygınlığının ve marka değerinin geliştirilmesinde kilit rol üstlenmekte olup, bu sorumluluğu diğer ekip arkadaşları ile birlikte taşımaktadır.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası Hedeflerimiz

  • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre ile ilgili tehlikeleri ve etkilerini tespit etmek,
  • Bu etkilerin çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
  • Sıfır kaza politikamız doğrultusunda, ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek ve bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,
  • Çalışanlarımızı kalite, İş Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemleri konusundaki eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak , bu konulardaki bilinçlerini arttırmak ve katılımcılık ve ekip çalışmasına teşvik etmek. Bunu gerçekleştirirken müşterilerde, tedarikçilerde ve ilgili taraflarda da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmak,
  • Gelecek nesillere doğayı unutturmayacak , sağlıkla yaşanabilecek bir çevre bırakmak amacıyla doğal kaynakları koruyarak faaliyetlerini sürdürmektir.