Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi

Proje Kapsamı : Elektrik Altyapı ve Üstyapı İşleri

Konum : Ankara
Tarih : Ocak 2011 – Aralık 2012
Toplam Alan : 85.000 m²
İşveren : Elif İnşaat Ltd. Şti.